Termeni şi condiţii închirieri auto

 1. INTRODUCERE

Închirierea de către dumneavoastră a oricărui autovehicul, se supune în totalitate termenilor și condițiilor de închiriere ale autovehiculelor impuse de compania de închiriere, precum și legilor din România. Rezervarea unui autoturism pe website-ul www.ecorentcar.ro este condiționată de acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor noastre. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre ei, nu trebuie să continuați să faceți rezervarea. Confirmarea rezervării indică faptul că ați înțeles și acceptat termenii prezentați în continuare.

 1. ASIGURĂRI

Pachetul de asigurări oferite în prețul de închiriere include: asigurare CASCO, asigurare împotriva furtului, asigurare de răspundere civilă RCA. Informațiile de mai jos cu privire la asigurări se completează cu situațiile particulare specifice prezente în contractul de închiriere.

2.1. Asigurarea Casco

Acest tip de asigurare acoperă avariile produse autoturismului cu excepţia furtului sau a tentativei de furt. În cazul acestui tip de asigurare există o sumă care reprezintă responsabilitatea dvs în cazul unei daune și prezentată ca depozit blocat pe cardul de credit.

2.1.1. Riscurile acoperite

Avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului, zgârieri, căderi, derapări sau răsturnări; avarii provocate în mod direct sau indirect de incendiu, explozie și fenomene naturale (trăsnet, inundații, cutremur, ploaie torențială, grindină, furtună, prăbușire sau alunecare de teren); avarii provocate de explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant), avarii produse echipamentelor suplimentare, modificărilor constructive permanente, roților de rezervă, sculelor din dotarea standard ca urmare a producerii evenimentului asigurat, dacă au fost montate pe auto și sunt cuprinse în sumele asigurate; pagube produse de fenomene naturale (trăsnet, furtună, uragan, grindină sau inundație, cutremur de pământ, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapadă, avalanșe, inclusiv pagubele produse indirect de către acestea; exemplu: căderea pe autovehicul a copacilor loviți de trăsnet, avarierea acestuia de obiectele angrenate de furtună, uragan, ori de apele provenite din inundații etc.). Avarii provocate de căderi de corpuri pe autovehicul (blocuri de gheață, bolovani). Avarii provocate de impactul autovehiculului cu animale. Avarii provocate de căderea autovehiculului în prăpastie, în apă, căderi de pe pod. Avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate în afara vehiculului asigurat, căderi (cădere în prãpastie, cãdere în apã cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului, cădere pe vehicul a unor corpuri), derapãri sau răsturnări, incendiu, explozie, trăsnet, cutremur de pământ, viituri și alunecări de teren.

2.1.2. Riscuri excluse

Nu sunt despăgubite prin această poliță piese de rezervă, huse, prelate sau oricăror altor bunuri existențe în vehicul și nici pagubele rezultate în legătură cu utilizarea vehiculelor la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea și nici cele apărute ca urmare a pătrunderii ìn locuri inundate, prin traversarea cursurilor de apă sau pe drumurile interzise circulației publice; Sunt de asemenea excluse pagubele produse de defecte de fabricație ale materialului sau de execuție a părților componente sau pieselor, pagubele produse prin influența temperaturii asupra motorului vehiculului (de exemplu: avarieri la blocul motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, produse ca urmare a înghețării apei) și cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferențialului ca urmare a lipsei sau insuficienței ungerii ori a supraîncălzirii din oricare alte cauze decât cele cuprinse în asigurare, pagubele produse ca urmare a exploziei rezervorului la reparație datorită intervenției cu sudură.În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliție care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea autovehiculului. Declarația la Poliție este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteți vinovat, dacă sunteți victimă, dacă sunteți singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsă dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru toate costurile de reparații. În cazul în care clientul este aflat sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor nerecomandate, responsabilitatea plății în caz de accident îi revine în întregime. În cazul unui accident clientul trebuie să anunțe imediat compania de închiriere asupra producerii acestuia. Neanunțarea imediată a accidentului duce la plata totală a daunelor de către client .

2.2. ASIGURAREA ÎMPOTRIVA FURTULUI

Asigură protecţie împotriva furtului autoturismului dacă evenimentul este menţionat într-un document oficial emis de poliţie

2.2.1. Riscurile acoperite

Furtul autovehiculului sau a unor părți componente, piese, echipamente suplimentare ale acestuia; Pagube produse autovehicului și/sau echipamentului suplimentar ca urmare a tentativei de furt

2.2.2. Riscuri excluse

Nu se acordă despăgubiri în cazul în care nu se prezintă un document de constatare a furtului de către politie Nu se acordă despăgubiri în cazul în care clientul nu prezintă companiei cheile şi actele autoturismului în original

2.3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ (RCA)

Asigurarea are ca obiect acoperirea prejudiciilor provocate terților ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule.

2.3.1. Riscuri acoperite

Pagube materiale, vătămări corporale sau deces produse terților din culpa asiguratului.

2.3.2. Nivelul despăgubirilor

Pentru pagube materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

 1. DEPOZITUL

Compania de închirieri solicită un depozit la începutul perioadei de închiriere pentru a acoperi eventuale cheltuieli, și alte taxe apărute pe parcursul perioadei de închiriere. Acest depozit este reținut parțial sau total ca parte din despăgubirea plătită de către client în cazul riscurilor neacoperite de asigurări și prezentate la capitolele 2.1.2 și 2.2.2 .În majoritatea cazurilor se va solicita un card de credit valabil aparținând șoferului principal. Dacă autoturismul și accesoriile suplimentare sunt returnate în aceeași stare ca la preluare și în concordanță cu politica de asigurări, acest depozit va fi rambursat în momentul returnării autovehiculului.

 1. CONDIȚII APLICABILE ȘOFERULUI
 • Vârsta minimă de închiriere este de minim 25 de ani împliniți la data încheierii contractului de rent a car (se va prezenta CI/buletin sau pașaport) precum și permis de conducere cu vechime de cel puțin 2 ani. Autoturismele oferite de Ecorentcar nu pot fi închiriate de șoferi începători.
 • Șoferul trebuie să posede permis de conducere național sau internațional eliberat cu cel puțin un an înainte de data de închiriere. Permisul de conducere trebuie să fie corespunzător categoriei autoturismului care urmează a fi condus.
 • Responsabilitatea încălcării legilor de circulație revine în exclusivitate conducătorului auto care a încălcat cu sau fără bună știință norma respectivă, acesta suportând cuantumul amenzii și punctele de amendă corespunzătoare.
 • Ieșirea din țară cu autoturismele închiriate de la Ecorentcar se poate face numai după acceptul companiei noastre, în scris.
 • Șoferul adițional poate fi orice persoană în afară de șoferul principal, care va conduce mașina închiriată de acesta. Chiar dacă închiriați o mașină, dar nu o conduceți niciodată sunteți considerat șoferul principal al vehiculului închiriat. Șoferul adițional trebuie să aibă aprobarea companiei pentru a conduce autovehiculul închiriat. El trebuie să completeze și să semneze un formular de la biroul de închiriere.
 • Se percepe o garanție de 150 euro pentru instrumentarea oricărei daune și/sau amenzi aferente perioadei de închiriere.
 • Perioada minimă de închiriere este de 2 zile.

Pentru confirmarea rezervării se poate solicita un avans de 50 euro, suma care se va scădea din valoarea totală a zilelor de închiriat. În cazul anulării rezervării sau neprezentării la preluarea maşinii, suma achitată ca avans nu se va restitui.

Compania de închiriere poate percepe taxe pentru șoferii adiționali. Compania de închirieri mașini își rezervă dreptul să refuze oferirea de mașini spre închiriere oricăror persoane considerate nepotrivită pentru a conduce

 1. PERIOADA DE ÎNCHIRIERE/ CALCULAREA RATEI ZILNICE

Calculul perioadei de închiriere se face pe baza unui interval de 24 de ore. După preluarea mașinii, prelungirea perioadei de închiriere și returnările după termen vor fi oferite și taxate de furnizor. Durata perioadei de închiriere, începe și se termină în concordanță cu detaliile înscrise pe voucher-ul dumneavoastră, iar prețul va fi calculat pe interval de 24 de ore și va fi comunicat în momentul rezervării. Dacă dumneavoastră doriți să prelungiți perioada de închiriere după ce ați preluat mașina, sau să returnați mașina după termenul propriu-zis, trebuie să vă adresați companiei de închiriere și va fi nevoie să achitați o taxă care poate fi mai mare decât cea oferită la începutul contractului de închiriere.

 1. PREDAREA ÎN ALTĂ LOCAȚIE

În cazul în care nu există mașini disponibile în locația solicitată autoturismul poate fi adus dintr-o altă locație cu plata unor taxe suplimentare care vor fi aduse la cunoștința clientului înaintea închirierii. În cazul în care autoturismul este returnat de către client într-o altă locație, diferită de cea de livrare, acesta va trebui să plătească o taxă suplimentară care depinde de numărul de kilometri dintre locația de livrare și cea de predare.

 1. TAXELE DE LIVRARE/ COLECTARE

Există taxe suplimentare care pot fi cerute de compania de închirieri, pentru serviciile oferite în afara orelor de program sau chiar și în cazul în care se ajunge la acest lucru datorită întârzierii zborului. De asemenea, pot fi percepute taxe de livrare/returnare la aeroport. În majoritatea locațiilor, compania de închirieri va face livrarea/colectarea la/de la locul de cazare, și poate cere o taxă. Detaliile complete despre adresă și ora livrării trebuie furnizate în momentul rezervării.

 1. ÎNCHIRIERILE ÎN AFARA ȚĂRII

Ca regulă generală utilizarea autoturismului închiriat în afara granițelor României este interzisă. În situații excepționale este permisă ieșirea autoturismului din țară dar numai cu aprobări speciale din partea furnizorului și cu costuri suplimentare.

 1. OPINIILE CLIENȚILOR

Ca urmare a evaluării calității serviciilor oferite de către furnizorii de autoturisme ,comentariile Dvs integrale pot fi afișate pe site-ul nostru de web . Ecorentcar își rezervă dreptul de a modifica, refuza sau șterge comentariile ce privesc discreția personală a companiei .Comentariile exprimă opiniile personale ale clienților Ecorentcar ce au completat un chestionar după terminarea închirierii mașinii.

10. POLITICA DE ANULARE

În cazul în care rezervarea este anulată în primele 7 zile din momentul confirmării rezervării, toate fondurile vor fi rambursate. În cazul în care rezervarea va fi anulată după primele 7 zile din momentul confirmării rezervării şi înainte cu 48 de ore din momentul preluării maşinii, fondurile vor fi returnate, însă se va percepe taxă de anulare şi taxa de procesare a cardului (acolo unde se aplică).
În cazul în care rezervarea este anulată în ultimile 48 de ore până la momentul preluării maşinii, fondurile nu vor fi returnate.
De asemenea, fondurile nu vor fi retunate dacă nu ajungeţi la biroul de închirieri auto la ora specificată pentru a intra în posesia maşinii sau dacă nu prezentaţi la biroul de închirieri permisul de conducere, paşaportul, cardul de credit sau orice alt document care este solicitat şi specificat pe Voucher.
În cazul în care returnaţi maşina înainte de timpul stabilit prin contract, valoarea zilelor de închiriere nefolosite nu se returnează.

*toate tarifele sunt supuse schimbării.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.