Politică de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Zariconi SRL cu sediul in Oradea Romania, proprietarul website-ului Ecorentcar colecteazã si prelucreazã date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislatiei românești privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

Prin informatiile urmatoare care sunt parte a termenilor si conditiilor de inchiriere, Ecorentcar informeazã clienții ale cãror date cu caracter personal sunt colectate, cu privire la modul si scopul în care aceste date sunt utilizate si totodatã,le aduce la cunostinta drepturile cuvenite.

a) Prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută cu următoarele scopuri Prestarea serviciilor de intermediere a închirierilor de autoturisme (înregistrarea rezervãrii de închiriere, transmiterea datelor personale către companiile cu care avem contract si care vor furniza autoturismele); respectarea obligatiilor legale; Marketing/ promovare/ evaluare si evaluare a calitãtii serviciilor www.Ecorentcar.ro Solutionarea reclamatiilor; Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate cãtre entitãtile bancare.

b) Destinatari ai datelor cu caracter personal În fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în functie de necesitate, urmãtoarelor categorii de destinatari: Autoritãti ale statului Furnizori implicati în mod direct/indirect în procesul de închiriere (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfactiei clientilor); Institutiile bancare emitente ale instrumentelor de platã folosite de cãtre persoana vizatã;

c) Siguranța datelor si transferul lor în afara tãrii În cadrul proceselor operationale specifice, SC Zariconi SRL stocheazã datele cu caracter personal colectate pe servere ale grupului SC Zariconi SRL plasate geografic în afara României. Siguranța informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi. Nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, în timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută. În acest sens, vă rugăm să nu introduceți nici un număr de card de plată în câmpurile de pe site-urile noastre, cu excepția cazului în care câmpul este marcat în mod special în acest scop.

d) Perioada stocãrii datelor Datele personale vor fi pãstrate pentru perioada de timp prevãzutã de dispozitiile legale specifice si atât timp cât rãmân necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

e) Drepturile persoanelor vizate Persoanele vizate ale cãror date personale sunt colectate de SC Zariconi SRL au urmãtoarele drepturi conform legislatiei în domeniu: 

1.Dreptul de a solicita SC Zariconi SRL pe adresa office@Ecorentcar.ro accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrãrii sau dreptului de a se opune prelucrãrii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor; 

2.Dreptul de a retrage consimtãmântul în orice moment, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii efectuate pe baza consimtãmântului înainte de retragerea acestuia;